การโจมตีของอาชญากรไซเบอร์ : ทำไม Cyber Security จึงสำคัญกับธุรกิจคุณ


ภาพที่ 1 การโจมตีของอาชญากรไซเบอร์ : ทำไม Cyber Security จึงสำคัญกับธุรกิจคุณ

การโจมตีทาง Cyber ที่พบบ่อยมีอยู่ 5 ประเภท

การโจมตีในปัจจุบันส่วนใหญ่มาในรูปแบบของ ‘มัลแวร์สำหรับโจรกรรมข้อมูล’ ทั้งข้อมูลภาพ ไฟล์เอกสาร วีดีโอหรือไฟล์สำคัญในธุรกิจของคุณ มัลแวร์ที่กล่าวถึงนี้มีชื่อเรียกว่า ‘Ransomeware’

รายการอ้างอิง

ผู้เขียน : Erk Setthaphong