บริการเช่าพื้นที่ Hosting


บริการเช่า Server ส่วนตัว (Dedicated Server)


Dedicated Server คือ บริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการเช่าเครื่อง Server ส่วนตัวเพื่อที่จะสามารถใช้ทรัพยากรได้ทั้งหมดโดยไม่มีการแบ่งปัน RAM, พื้นที่เก็บไฟล์ (Harddisk) หรือหน่วยประมวลผล CPU เหมือนกันการ Share Hosting

การบริการลักษณะนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเสถียรภาพ & ความเป็นส่วนตัวในการใช้งานโดยลูกค้าสามารถ Remote มายังเครื่อง Server เพื่อแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง หากเกิดปัญหาทางด้าน Hardware หรือ Server ทีมบริการของไฮเน็ตจะเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขให้ทั้งหมด รวมทั้งการติดตั้ง OS & โปรแกรมที่ลูกค้าต้องการ

ปัญหาใด ๆ ก็ตามที่เกิดกับ Software หรือ Hardware ของคุณ ทีมงานของไฮเน็ตยินดีเข้าไปแก้ไขปัญหารวมทั้งการดูแล & ติดตั้งระบบอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ