บริการเดินสายแลน (Lan Cable)

CAT-5E Cable

สายแลนแบบ Cat-5E ได้รับการรับรองมาตรฐานในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับรุ่นเก่าอย่าง Cat-5 ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า & ความสามารถในการเดินทางด้วยระยะที่สูงขึ้นโดยไม่ถูกรบกวน สาย Cat-5E โดยทั่วไปรองรับเครือข่าย Gigabit ระยะทางสูงสุด 100 เมตร

CAT-6 Cable

สายแลนแบบ Cat-6 ออกมาเพียงไม่กี่ปีหลังจากการเปิดตัวของ Cat-5E มีความสามารถในการรองรับเครือข่าย Gigabit ได้สูงถึง 100 เมตร เหมือน Cat-5E โดยส่วนใหญ่มักนนิยมใช้ Cat-5E ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทำงาน (Workstations) ในขณะที่ Cat-6 ถูกนำมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักจาก Routers ไปจนถึง Switch

เปรียบเทียบชนิดของสายแลน

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบความเร็ว & ความถี่ในการส่งสัญญาณของสายแลนทั้ง 3 ชนิด ได้แแก่ Cat5, Cat-6 & Cat-6A โดยผู้ใช้งานควรเลือกชนิดของสายที่เหมาะสมต่อการใช้งาน

สิ่งที่แตกต่างระหว่างสายแลนประเภท Cat-5E & Cat-6 คือ "ความถี่ในการส่งสัญญาณ" สายแลนโดยปกติถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการส่งผ่านข้อมูล โดยสายแลนแบบ Cat-6 ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความถี่ในการส่งสัญญาณสูงถึง 250 MHz ส่วน Cat-5E มีความถี่ในการส่งสัญญาณอยู่ที่ 100 MHz ซึ่งหมายความว่า ประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลของ Cat-6 สูงกว่า

หากใครยังไม่เห็นภาพ ลองนึกภาพทางด่วนที่มี 2 เลน กับ 5 เลน ทั้งงสองรูปแบบสามารถขับในความเร็วที่ใกล้เคียงกันได้ แต่ทางด่วนที่มีขนาด 4 เลน สามารถรองรับการสัญจรของรถได้ดีกว่าในช่วงเวลาเดียวกัน

ในเรื่องความเร็วในการส่งสัญญาณ เนื่องจากสายแลนแบบ Cat-6 มีความถี่ในการส่งสัญญาณที่สูงกว่า Cat-5E ประมาณ 2 เท่า ทำให้สามารถรองรับความเร็วในการส่งสัญญาณสูงถึง 10 Gb/s ในขณะที่ Cat-5E รองรับได้ถึง 1 Gb/s

มีข้อควรพิจารณามากมายในการเลือกสาย Cable ที่เหมาะสมว่าควรใช้สายแลนที่รองรับเร็วระดับ 100 Mb/s หรือ 1,000 Mb/s หรือใช้ที่ 10 Gb/s ปริมาณที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ควรเป็นอย่างไร สาย Cable ชนิดไหนเหมาะสำหรับใช้ในร่มหรือกลางแจ้ง สาย Cable ต้องแข็งแรงหรือว่ามีความยืดหยุ่น & อื่น ๆ อีกมากมาย

มันเป็นที่ถกเถียงกันมาตลอดว่า ไม่คุ้มที่จะลงทุนกับสาย Cable ที่มีประสิทธิภาพสูงแบบ Cat-6 เนื่องจาก Hardware ในปัจจุบันไม่จำเป็นที่จะต้องการความเร็วที่สูงถึง 10 Gb/s แต่อย่าลืมว่า Hardware มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาซึ่งการอัพเดท Hardware นั้นง่ายกว่าการวางสายเคเบิลใหม่ ความแตกต่างของราคาระหว่าง Cat-5E & Cat-6 ไม่ต่างกันมากนัก โดยปกติเราควรเลือกใช้สาย Cable ที่มีคุณภาพสูงกว่าเพื่อเตรียมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายในอนาคต

บริการเดินสายแลนโดยทีมงานมืออาชีพ ราคาเริ่มต้นจุดละ 800 บาท (ขั้นต่ำ 5 จุด)