วิธีล้างแคชและไฟล์ Temporary เพิ่มพื้นที่และประสิทธิภาพคอม (MAC OS) - EP.2


ภาพที่ 1 How to Clearing Cache and Temporary Files : MAC OS

ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่ปุ่ม "Go to Folder"

เปิด "Finder" และคลิกที่ "Go" ในแถบเมนู เลือก "Go to Folder."


ขั้นตอนที่ 2 : พิมพ์คำสั่ง "~/Library/Caches"

ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ "~/Library/Caches" และกด "Go"


ขั้นตอนที่ 3 : เลือกไฟล์ทั้งหมดและย้ายไปที่ถังขยะ

เลือกไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดภายในโฟลเดอร์แคชแล้วย้ายไปที่ถังขยะ คุณอาจต้องใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบเพื่อทำการนี้


ขั้นตอนที่ 4 : ไปที่ปุ่ม "Go to Folder" อีกครั้ง


ขั้นตอนที่ 5 : พิมพ์คำสั่ง "~/Library/Application Support"

ครั้งนี้ใส่ "~/Library/Application Support" และกด "Go" ค้นหาโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่ต้องการและลบเนื้อหาของโฟลเดอร์เหล่านั้นถ้าต้องการ


ขั้นตอนที่ 6 : ล้างถังขยะ

ล้างถังขยะเพื่อลบไฟล์แคชและไฟล์ชั่วคราวออกจากระบบของคุณอย่างถาวร

How to Clearing cache & Temporary files with Disk Cleanup