วิธีล้างแคชและไฟล์ Temporary เพิ่มพื้นที่และประสิทธิภาพคอม (Windows) - EP.1


ภาพที่ 1 How to Clearing Cache and Temporary Files : Windows

ขั้นตอนที่ 1 : ค้นหาโปรแกรม "Disk Cleanup"

เปิดเมนู "เริ่มต้น" และค้นหา "Disk Cleanup" คลิกที่แอป "Disk Cleanup" ที่ปรากฏในผลการค้นหา

ภาพที่ 2 ขั้นตอนที่ 1 เปิดโปรแกรม Disk Cleanup

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกไดรฟ์ที่ต้องการล้าง (โดยปกติเป็นไดรฟ์ "C:") และคลิก "ตกลง"

ภาพที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 เลือกไดร์ฟที่ต้องการจะจัดการ

ขั้นตอนที่ 3 : Disk Cleanup จะทำการคำนวณปริมาณพื้นที่

"Disk Cleanup" จะคำนวณปริมาณพื้นที่ที่คุณสามารถล้างได้ หลังจากคำนวณเสร็จสิ้น คุณจะเห็นรายการประเภทไฟล์ ติ๊กช่องถัดจาก "ไฟล์ชั่วคราว" และ "แคช" (คุณสามารถเลือกประเภทไฟล์อื่นๆ ได้ตามต้องการ) และคลิก "ตกลง"

ขั้นตอนที่ 4 : ยืนยันการลบ

ยืนยันการลบโดยคลิก "ลบไฟล์" Disk Cleanup จะลบไฟล์ชั่วคราวและแคชที่เลือกออกจากระบบของคุณ

How to Clearing cache & Temporary files with Disk Cleanup