Tips & Tricks - แนะนำคีย์ลัดคีย์บอร์ดสำหรับใช้งาน Chrome


ภาพที่ 1 Keyboard shortcuts for using Chrome.

No. Keyboards shortcuts Function
1 Ctrl/Cmd + T เปิดแท็บใหม่
2 Ctrl/Cmd + W ปิดแท็บปัจจุบัน
3 Ctrl/Cmd + Shift + T เปิดแท็บที่ปิดล่าสุดอีกครั้ง
4 Ctrl/Cmd + Tab เปลี่ยนไปที่แท็บถัดไป
5 Ctrl/Cmd + Shift + Tab เปลี่ยนไปที่แท็บก่อนหน้านี้
6 Ctrl/Cmd + 1-9 เปลี่ยนไปที่แท็บที่กำหนดตามตำแหน่ง
(1 สำหรับแท็บแรก 2 สำหรับแท็บที่สอง และอื่นๆ)
7 Ctrl/Cmd + L หรือ F6 ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่แถบที่อยู่ เพื่อให้คุณสามารถพิมพ์ URL ใหม่
หรือทำการค้นหาได้อย่างรวดเร็ว
8 Ctrl/Cmd + R หรือ F5 เรียกให้หน้าเว็บปัจจุบันเป็นของใหม่
9 Ctrl/Cmd + Shift + R เรียกให้หน้าเว็บปัจจุบันเป็นของใหม่โดยไม่ใช้แคช (รีเฟรชแบบบังคับ)
10 Ctrl/Cmd + D บุ๊กมาร์กหน้าเว็บปัจจุบัน
11 Ctrl/Cmd + Shift + D บันทึกแท็บที่เปิดอยู่ทั้งหมดเป็นบุ๊กมาร์กในโฟลเดอร์บุ๊กมาร์กใหม่
12 Ctrl/Cmd + H เปิดประวัติการเรียกดูเว็บ
13 Ctrl/Cmd + J เปิดประวัติการดาวน์โหลด
14 Ctrl/Cmd + Shift + B แสดงหรือซ่อนแถบบุ๊กมาร์ก
15 Ctrl/Cmd + Shift + Delete เปิดเมนู "ล้างข้อมูลการเรียกดูเว็บ" เพื่อลบประวัติการเรียกดูเว็บ
คุกกี้ รูปภาพที่ถูกจัดเก็บแคช เป็นต้น
16 Ctrl/Cmd + = ขยายหน้าเว็บ
17 Ctrl/Cmd + - ย่อหน้าเว็บ
18 Ctrl/Cmd + 0 รีเซ็ตระดับการขยายเป็นค่าเริ่มต้น

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ ของคีย์ลัดในการใช้งาน Chrome คุณสามารถสำรวจคีย์ลัดเพิ่มเติมและปรับแต่งคีย์ลัดตามต้องการได้โดยไปที่การตั้งค่าของ Chrome เลือก "คีย์ลัดคีย์บอร์ด" ที่ด้านล่างของหน้าและกำหนดคีย์ลัดที่คุณชื่นชอบสำหรับฟังก์ชั่นต่าง ๆ

การใช้คีย์ลัดคีย์บอร์ดสามารถช่วยเพิ่มความเร็วให้กับประสบการณ์ในการเรียกดูเว็บและทำให้ Chrome เป็นเครื่องมือในการนำทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แนะนำให้ทุกท่านลองใช้งาน

#keyboardshortcut #tipandtricks #chrometips #hinetcomputer