ชะตากรรมของนักขุดเหมืองหลัง ETH 2.0


ภาพที่ 1 What will happen with GPU mining after Ethereum Proof of Stake ?

สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจาก The Merge


ภาพที่ 2 สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจาก The Merge

(1) นักขุดบางคนจะไม่มีกำไร

เหตุผลเนื่องจาก ETH ถือครองสัดส่วนกำลังขุดประมาณ 95% ของการขุด GPU ทั้งหมด ดังนั้นพลังการประมวลผลน่าจะลดลงกว่าครึ่ง เนื่องจากผู้ขุดไม่สามารถแบกรับค่าไฟฟ้า

(2) นักขุดจะย้ายไปขุดเหรียญที่สามารถทำกำไรได้เป็นอันดับสองรองจาก ETH

กลุ่มนักขุดที่เหลือส่วนใหญ่จะย้ายไปขุดเหรียญอื่น ๆ ที่ทำกำไรรองจาก ETH อย่างเช่น Ethereum Classic (ETC) เป็นต้น

(3) ความยากในการขุดเหรียญที่ทำกำไรได้มากที่สุดอันดับสองจะเพิ่มขึ้น

ความยากในการขุดเหรียญ ETC อาจเพิ่มสูงถึง 12 เท่า เครื่องขุดที่มีกำลัง 500Mh/s ปัจจุบันมีรายได้ประมาณ $6.5 เหรียญต่อวัน อาจมีรายได้ลดลงเหลือ $0.5 เหรียญต่อวัน

(4) นักขุดจะย้ายไปขุดเหรียญอื่น ๆ ที่มีกำไรมากที่สุดอันดับสามและกลายเป็นไม่ได้กำไร

ถัดไป นักขุดจะเปลี่ยนไปขุดเหรียญอื่นที่มีกำไรรองลงมา อาจเป็น Ravencoin (RVN) ซึ่งความยากในการขุดจะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันทำให้ได้กำไรน้อยลง และนักขุดจะมองหาเหรียญที่กำไรได้มากที่สุดต่อไป

(5) นักขุดยังคงย้ายไปขุดเหรียญที่ทำกำไรได้มากที่สุดต่อไป

เป้าหมายต่อไปของนักขุดอาจเป็นเหรียญ ERGO ความยากจะเพิ่มขึ้นจนทำกำไรได้ลดลงเหมือนเดิม

(6) กระบวนการจะดำเนินต่อไปจนกว่าความยากในการขุด ETC จะลดลง

นักขุดจะยังค้นหาเหรียญขุดที่สามารถทำกำไรได้มากกว่าเหรียญก่อนหน้า เพราะว่านักขุดจะเลิกขุดเหรียญก่อนหน้าไปเรื่อย ๆ จนความยากในการขุดลดลง การทำกำไรจึงจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

เราคาดว่ากระบวนการนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าความสามารถในการทำกำไรของเหรียญทั้งหมดจะเท่ากัน (ให้หรือรับ) ซึ่งเราจะเห็นการรับความยากในการขุด (Diff) อย่างมากประมาณ 2 – 3 สัปดาห์ สำหรับเหรียญที่ขุดจากเครื่องขุด GPU

(7) หลายโครงการจะมีกำไรเท่ากัน

ในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์หรือเป็นเดือน Projects ที่ใช้เครื่องขุด GPU จำนวนมากจะเริ่มทำกำไรได้เท่าเทียมกันมากขึ้น หลังจากช่วงเวลานี้ การทำกำไรจากการขุดจะขึ้นอยู่กับราคาเหรียญ เมื่อราคาเหรียญเพิ่มสูงขึ้น ความสามารถในการทำกำไรจะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเหรียญที่ทำกำไร นักขุดจะกลับมาขุดเพิ่มขึ้นจำนวนมากและผลกำไรจะลดลงอีกครั้ง ทำให้นักขุด GPU จะเปลี่ยน Pools ขุดและเหรียญค่อนข้างบ่อย

การเปลี่ยนกำไรจะกลายเป็นทางเลือกใหม่ (New Normal) หรือไม่ ?


ภาพที่ 3 การเปลี่ยนกำไรจะกลายเป็นทางเลือกใหม่ (New Normal) หรือไม่ ?

เราคาดว่าการเปลี่ยนกำไรในครั้งนี้จะเป็น New Normal คุณสามารถคาดหวังได้ว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะหยุดลงเมื่อมีหนึ่งในโครงการ / เหรียญ มีการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างก้าวกระโดด อย่างไรก็ตาม เมื่อราคาเหรียญบางเหรียญขึ้นไปสูงเพียงพอ ถึงแม้ความยากในการขุดจะเพิ่มแต่ก็จะไม่ทำให้ความสามารถในการทำกำไรของเหรียญลดลง

หลังจากนั้น เราจะเริ่มคาดหวังว่าเหรียญดังกล่าวจะกลายเป็นเหรียญที่ทำกำไรได้เป็นอันดับหนึ่งสำหรับเหมืองของ GPU ซึ่งนี่คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับ ETH เมื่อราคาของมันเพิ่มสูงขึ้นจน Hashrate ของเครือข่ายและความยากในการขุดไม่สามารถตามไปได้ พูดอีกแง่หนึ่งคือ จำนวนของเครื่องขุด GPU มีไม่เพียงพอที่จะสร้างสมดุล เพราะในการขุดจะทำกำไรได้ต่อเมื่อมีต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ถูกจริง ๆ

ก่อนหน้านี้ เราคาดว่าเหล่านักขุดจะมีการเปลี่ยนพลูบ่อย ๆ เพื่อทำให้การขุดมีรายได้มากที่สุด

สรุป – สำหรับนักขุด GPU ที่ขุดผ่านพลู (Pools) โดยตรง จะยังคงประสบปัญหาในการขุด ทั้งการต้องย้ายพลูขุดไปมา การมองหาแหล่งขุดที่ทำกำไร การต้องทิ้งเหรียญที่ไม่สามารถสร้างมูลค่าได้ การขุดเหรียญขึ้นมาแล้วแลกเปลี่ยนไปยังสกุลอื่นและโดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาอย่างมากในการขุดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

อ้างอิง
https://www.nicehash.com/blog/post/what-will-happen-with-gpu-mining-after-ethereum-forks-to-proof-of-stake

What will happen with GPU mining after Ethereum forks to Proof of Stake ?