วัตถุประสงค์ของโครงการ

      หจก. ไฮเน็ตคอมพิวเตอร์ ซิสเตม เล็งเห็นถึงความสำคัญของ โรงเรียนที่ขาด แคลนคอมพิวเตอร์ในชนบทจึงจัดทำโครงการแบ่งปันน้ำใจคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ๆ ขึ้นมา “ อิ่มบุญทั้งผู้ให้  สุขใจทั้งผู้รับ ”

1. โครงการ...แบ่งปันน้ำใจเพื่อน้องๆ ครั้งที่ 1 ( โรงเรียนโนนสวรรค์ อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด ปี 2552 )
2. โครงการ...แบ่งปันน้ำใจเพื่อน้องๆ ครั้งที่ 2 ( โรงเรียน ตชด. วัดสุธาสินี อำเภอ ไทรโยค จ. กาญจนบุรี ปี 2553 )
3. โครงการ...แบ่งปันน้ำใจเพื่อน้องๆ ครั้งที่ 3 ( โรงเรียนวัดโพนทราย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ปี 2553  )
4. โครงการ...แบ่งปันน้ำใจเพื่อน้องๆ ครั้งที่ 4 (สถานรับเลี้ยงเด็กคริตสจักรอิมมานูเอลลูเธอร์แรน เขตคลองเตย กรุงเทพ ปี 2554 )
5. โครงการ...แบ่งปันน้ำใจเพื่อน้องๆ ครั้งที่5 ( โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม, โรงเรียนรักเมืองไทย ปี 2554)
6. โครงการ...แบ่งปันน้ำใจเพื่อน้องๆ ครั้งที่ 6 ( โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์ ปี 2554)
7. โ
ครงการ...แบ่งปันน้ำใจเพื่อน้องๆ ครั้งที่ 7 ( สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ.พิษณุโลก ปี 2554)
8.โครงการ...แบ่งปันน้ำใจเพื่อน้องๆ ครั้งที่ 8( โรงเรียนบ้านลากชาย (นครศรีธรรมราช) ปี 2554)

9. โครงการ...แบ่งปันน้ำใจเพื่อน้องๆครั้งที่9 ( โรงเรียนลำสนุ่น( ปทุมธานี ) ปี 2554)
10.โครงการ...แบ่งปันน้ำใจเพื่อน้องๆ ครั้งที่ 10 ( โรงเรียน บดินเดชาสิงหเสนี ( สมุทรปราการ ) ปี 2554)
11.โครงการ...แบ่งปันน้ำใจเพื่อน้องๆ ครั้งที่ 11 ( โรงเรียน บ้านโคกยาง (สุรินทร์) ปี 2554)
12.โครงการ...แบ่งปันน้ำใจเพื่อน้องๆ ครั้งที่ 12 ( โรงเรียน บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม ปี 2554)
13.โครงการ...แบ่งปันน้ำใจเพื่อน้องๆ ครั้งที่ 13 ( โรงเรียน บ้านโนนชาติ สาขาย่อยสวนสมเด็จ 2 ปี 2554)
14.โครงการ...แบ่งปันน้ำใจเพื่อน้องๆ ครั้งที่ 14 ( โรงเรียน บ้านหนอนตอ ปี 2554)
15.โครงการ...แบ่งปันน้ำใจเพื่อน้องๆ ครั้งที่ 15 ( โรงเรียน วัดท่าแคลง (จันทบุรี) ปี 2554)
16.โครงการ...แบ่งปันน้ำใจเพื่อน้องๆ ครั้งที่ 16 ( โรงเรียนบ้านบกน้อย จังหวัดยโสธร ปี 2554)
17.โครงการ...แบ่งปันน้ำใจเพื่อน้องๆ ครั้งที่ 17 ( โรงเรียนวัดโพธินิมิตร จ.นครราชสีมา ปี 2555 )
18.โครงการ...แบ่งปันน้ำใจเพื่อน้องๆ ครั้งที่ 18 ( โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  ปี 2555 )
19.โครงการ...แบ่งปันน้ำใจเพื่อน้องๆ ครั้งที่ 19 ( โรงเรียนบ้านกุง จ.สุรินทร์ ปี 2555 )
20.โครงการ...แบ่งปันน้ำใจเพื่อน้องๆ ครั้งที่ 20 ( โรงเรียนวัดใหม่ จ.นครสวรรค์ ปี 2555 )
21.โครงการ...แบ่งปันน้ำใจเพื่อน้องๆ ครั้งที่ 21 ( วัดศรีคิรินทราราม จ.แพร่ ปี 2555 )
22.โครงการ...แบ่งปันน้ำใจเพื่อน้องๆ ครั้งที่ 22 ( โรงเรียนสิงฟ้า กทม. ปี 2555 )

23.โครงการ...แบ่งปันน้ำใจเพื่อน้องๆ ครั้งที่ 23 ( โรงเรียนบ้านโปงท่า จ.เชียงใหม่ ปี 2556 )
24.โครงการ...แบ่งปันน้ำใจเพื่อน้องๆ ครั้งที่ 24 ( โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง จ.เชียงใหม่ ปี 2556 )
25.โครงการ...แบ่งปันน้ำใจเพื่อน้องๆ ครั้งที่ 25 ( โรงเรียนบ้านบึงโพนจาน จ.ยโสธร ปี 2556 )
26.โครงการ...แบ่งปันน้ำใจเพื่อน้องๆ ครั้งที่ 26 ( โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน จ.ศรีสะเกษ ปี 2556 )
27.โครงการ...แบ่งปันน้ำใจเพื่อน้องๆ ครั้งที่ 27 ( มูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ จ.นนทบุรี ปี 2556 )
28.โครงการ...แบ่งปันน้ำใจเพื่อน้องๆ ครั้งที่ 28 ( โรงเรียนบ้านเค็งนาดี จ.อุบลราชธานี ปี 2556 )


 


 

 

 

 

 

 

 

 


 


   
   
Hinet Computer System Ltd.,Pat.
36 Soi Pramote 3, Mahesak Rd.., Suriyawong, Silom Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 02-2357745-9, 02-2334160-1, 02-6359505 Fax.02-6359235