หจก. ไฮเน็ตคอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม ได้จัดทำโครงการเพื่อสังคม “ โครงการ... แบ่งปันน้ำใจคอมพิวเตอร์เพื่อน้องๆ ครั้งที่ 5 " เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  โดยได้มอบคอมพิวเตอร์จำนวนรวม 41 เครื่อง พร้อมวางระบบและเดินสายแลน
ให้แก่
1. โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม (จำนวนรับคอมพิวเตอร์บริจาค 20 เครื่อง)
2. โรงเรียนรักเมืองไทย
(จำนวนรับคอมพิวเตอร์บริจาค 21 เครื่อง)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
      หจก. ไฮเน็ตคอมพิวเตอร์ ซิสเตม เล็งเห็นถึงความสำคัญของ โรงเรียนที่ขาด แคลนคอมพิวเตอร์ในชนบทจึงจัดทำโครงการแบ่งปันน้ำใจคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ๆ ขึ้นมา “ อิ่มบุญทั้งผู้ให้  สุขใจทั้งผู้รับ ”

รายชื่อ บริษัทและบุคคลร่วมสนับสนุนโครงการครั้งที่ 5
1. สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
2. บริษัท ชาร์ทิส ประเทศไทย
3. ไฮเน็ตคอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม

 


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด << คลิ๊ก >>

 

 
 
   
   
Hinet Computer System Ltd.,Pat.
36 Soi Pramote 3, Mahesak Rd.., Suriyawong, Silom Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 02-2357745-9, 02-2334160-1, 02-6359505 Fax.02-6359235