บริษัท ไฮเน็ตคอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด ได้จัดทำโครงการเพื่อสังคม “ โครงการ... แบ่งปันน้ำใจคอมพิวเตอร์เพื่อน้องๆ ครั้งที่ 26 " เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556  โดยบริจาคคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด
ให้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน ต.ปนาสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
บริษัท ไฮเน็ตคอมพิวเตอร์ ซิสเตม จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของ โรงเรียนที่ขาด แคลนคอมพิวเตอร์ในชนบทจึงจัดทำโครงการแบ่งปันน้ำใจคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ๆ ขึ้นมา “ อิ่มบุญทั้งผู้ให้  สุขใจทั้งผู้รับ ”

รายชื่อ บริษัทและบุคคลร่วมสนับสนุนโครงการครั้งที่ 26
1. บริษัท ไฮเน็ตคอมพิวเตอร์ ซิสเตม จำกัด
2. Fierce Pubushing Co.,ltd
3. ธนาคารไทยพาณิชย์
4. คุณ
วงค์อริยะ สิริจารุโรจน์
5. คุณ วิทยา ศุภวรรธนากูร
6. Bankok Shuho International Co.,ltd
 


 

 
 
   
   
Hinet Computer System co.,ltd.
36 Soi Pramote 3, Mahesak Rd.., Suriyawong, Silom Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 02-2334160, Fax.02-6359235