บริษัท ไฮเน็ตคอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด ได้จัดทำโครงการเพื่อสังคม “ โครงการ... แบ่งปันน้ำใจคอมพิวเตอร์เพื่อน้องๆ ครั้งที่ 23 " เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556  โดยบริจาคคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และวางระบบ
ให้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งทา ต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของโครงการ
บริษัท ไฮเน็ตคอมพิวเตอร์ ซิสเตม จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของ โรงเรียนที่ขาด แคลนคอมพิวเตอร์ในชนบทจึงจัดทำโครงการแบ่งปันน้ำใจคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ๆ ขึ้นมา “ อิ่มบุญทั้งผู้ให้  สุขใจทั้งผู้รับ ”

รายชื่อ บริษัทและบุคคลร่วมสนับสนุนโครงการครั้งที่ 23
1. บริษัท ไฮเน็ตคอมพิวเตอร์ ซิสเตม จำกัด.
2. บริษัท สตาร์ รีชเซอร์ส กรุ๊ป จำกัด 


 

 
 
   
   
Hinet Computer System co.,ltd.
36 Soi Pramote 3, Mahesak Rd.., Suriyawong, Silom Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 02-2334160, Fax.02-6359235