หจก. ไฮเน็ตคอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม ได้จัดทำโครงการเพื่อสังคม “ โครงการ... แบ่งปันน้ำใจคอมพิวเตอร์เพื่อน้องๆ ครั้งที่ 2 " เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  โดยได้มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 13 เครื่อง พร้อมวางระบบและเดินสายแลน
ให้แก่ โรงเรียน ตชด. วัดสุธาสินี ตั้งอยู่ในเขตบ้านลำสมอ หมู่ 4 ตำบล บ้องตี้ อำเภอ ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี และกองร้อยตำรวจตระเวนชายเดนที่ ๑๓๖

วัตถุประสงค์ของโครงการ
      หจก. ไฮเน็ตคอมพิวเตอร์ ซิสเตม เล็งเห็นถึงความสำคัญของ โรงเรียนที่ขาด แคลนคอมพิวเตอร์ในชนบทจึงจัดทำโครงการแบ่งปันน้ำใจคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ๆ ขึ้นมา “ อิ่มบุญทั้งผู้ให้  สุขใจทั้งผู้รับ ”

รายชื่อ บริษัทและบุคคลร่วมสนับสนุนโครงการครั้งที่ 2
1.  Joyful Holidays Co., Ltd.
2.  Cypher Communication Co.,  Ltd.
3.  บริษัท ไพรมารี่ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
4.  บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
5.  บริษัท เพอร์ลาเทรดดิ้ง จำกัด
6.  บริษัท สแกนคอร์ป จำกัด
7.  บริษัท เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
8.  บริษัท อัคคูระ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
9.  ด.ญ.ปวีณนุช  รอดอยู่
10.
ครอบครัว ยอดขำ 

ภาพกิจกรรม โครงการ...แบ่งปันน้ำใจเพื่อน้องๆ ครั้งที่ 2


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด << คลิ๊ก >>

 

 
 
   
   
Hinet Computer System Ltd.,Pat.
36 Soi Pramote 3, Mahesak Rd.., Suriyawong, Silom Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 02-2357745-9, 02-2334160-1, 02-6359505 Fax.02-6359235