ขอน้อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไฮเน็ต คอมพิวเตอร์ ซิสเตม จำกัด