พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทไฮเน็ตคอมพิวเตอร์ซิสเตม จำกัด

เข้าสู่เว็บไซต์